Bok

Last ned her, som PDF.

Innhold

Innledning ... 2
På Emmausveien, begynte Jesus “å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene”. Hvorfor er det nødvendig å lese om Moses for å forklare om Jesus? Her legger vi ut på Emmausveien og utforsker hva Mosebøkene forteller om Guds plan.
Kapittel 1: Problemstillingen: Ut fra Eden ... 4
Kan en historie om trær, slange og frukt legge grunnlaget for hvorfor mennesker trenger frelse for at de skal kunne komme tilbake til Gud? Finner vi svarene allerede her i de 50 versene som beskriver Adam, Eva, Kain og Abel?
Kapittel 2: En ny himmel og en ny jord ... 22
Noahs ark er en fortelling som det kan bli vanskelig å ta på alvor. Det er greit med regnbuemønster på gardinene i barnerommet, eller med bildet der giraffene titter ut av takluken i en liten båt på bølgene, men er dette en historie som vi virkelig kan stille spørsmål til? Ofte forsøker vi å leve i en tvetydig realitet, der vi fastslår at Bibelen er Guds ord, men samtidig legger enkelte tekster bort fordi det er nesten litt flaut å måtte tro på slike ting. Kanskje dette bare er en folkefortelling fra bronsealderen? Og på grunnlag av alle repetisjonene i teksten sier noen Bibelforskere at fortellingen om Noah slik den fremstår i Bibelen, er fragmenter fra flere fortellinger, sydd litt uforsiktig sammen av en redaktør. Eller finner vi en helhetlig, fornuftig og spennende historie her - en historie som forklarer hvorfor Gud til slutt "skaper en ny himmel og en ny jord ... Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen"?
Kapittel 3: Livet på jorden ... 34
Hvorfor fører Babelstårnet til Abram? Hva er meningen i Abrams lange og kompliserte livshistorie og ikke minst prøven om Isak?
Kapittel 4: Å høre Gud og elske din neste ... 51
Drømmer. Jakker. Geit. Josef. Har dette noe å gjøre med resten av historien?
Kapittel 5: I gode og onde dager ... 71
Moses og plagene i Egypt. Gullkalven. Job. Tre historier der Gud opptrer på ulike vis.
Kapittel 6: Lov og lover ... 91
Står vi under loven, eller ikke?
Konklusjon ... 108
Nå er vi kommet til Emmaus. Forstår vi nå frelseplanen?

MP3-filene av bibelstudiene er foreløpig fjernet fordi boken representerer nyere tenkning.