Byggeklosser: Fleksible salmeforspill til prosesjon for orgel

Se gjennom hele boka og kjøp den fra Norsk musikkforlag.

Mange gudstjenester åpner med en kort prosesjon etterfulgt av åpningssalmen. Ofte er det slik at prosesjonsmusikken også fungerer som forspill til salmen. Her er det vesentlig at musikken dekker til at alle som deltar i prosesjonen kommer frem til setene sine, men at den ikke er så lang at menigheten må stå lenge etter at prosesjonen er fremme og før salmen begynner. Det er derfor en fordel om organisten improviserer prosesjonsmusikken, slik at lengden kan tilpasses de aktuelle forholdene på dagen – men mange organister kvier seg til dette.

«Byggeklossene» består av en rekke korte segmenter, vanligvis 4 eller 8 takter. En vil normalt begynne med segment A og slutte med CODA-segmentet, men ellers kan segmentene settes sammen i vilkårlig rekkefølge, én eller flere ganger etter behov. Det er selvsagt også mulig bare å spille en gang direkte gjennom, som et standard forspill.

Notene er bevisst svært enkle og lettspilte – dette er slett ikke avansert «kunstmusikk» – slik at også organister som ikke føler seg særlig frimodig ved å være fleksibel vil kunne kjenne seg komfortabel. Lengden er tilpasset mindre kirker: Organistene i de store katedraler har nok andre løsninger fra før. Det er ingenting i veien for å fylle ut eller elaborere notene på arket. Dynamikkmerker er anført kun der nødvendig for å differensiere mellom «solo» og «akkompagnement».

Men tanken her er også at en etter hvert vil selv kunne lage tilsvarende løsninger til andre salmer. Samlingen er altså ikke ment bare som en fast ressurs, men også som en tilnærming til å tilegne seg en lett og enkel planlagt- improvisasjonsmetode.

Bausteine: Werkzeugkasten für choralgebundene Improvisation

se beskrivelse her (på tysk)