Tims konsertfilosofi

Folk ...
     nyter musikken ...
          som spilles

Musikken må selvsagt spilles på en fremragende måte, autentisk og omtenksomt, men det som kjennetegner en god konsert er at folk gjerne ville komme tilbake og høre på den igjen. Er det ikke tilfelle, så er konserten ikke vellykket, uansett hvor teknisk “bra” den er.

FOKUSET ER PÅ FOLKETS OPPLEVELSE AV MUSIKKEN: ARTISTEN OG INSTRUMENTET ER SEKUNDÆR.

Tre viktige prinsipper: